DORN-therapie

 

Dorn-therapie vaak succesvol bij rug-, schouder- en nekklachten

 

De Dorn-therapie of Dorn-methode is ontwikkeld door de Duitser Dieter Dorn. Het is een alternatieve, manuele geneeswijze, die elementen in zich heeft van traditionele Chinese Meridiaan-therapieën als acupunctuur en acupressuur.

Uitgangspunt bij de Dorn-methode is dat onze moderne levensstijl bij veel mensen leidt tot te weinig lichaamsbeweging en teveel verkeerde belasting, wat uiteindelijk kan leiden tot een verkeerde stand van de wervelkolom (wervels die scheef staan) en het bekken. Daardoor kunnen onder andere rugklachten ontstaan. Bekkenscheefstand is soms ook terug te voeren op een verkeerde stand van één of meerdere gewrichten in het been (heup, knie, enkel), waardoor het ene been (schijnbaar) langer is dan het andere.

De Dorn-methode kan deze klachten oplossen door een combinatie van lichte druk, op de juiste plaats uitgevoerd door de behandelaar, en het gelijktijdig uitvoeren van bepaalde bewegingen door de patiënt. De Dorn-methode wordt voor een optimale werking vaak gecombineerd met massage, om de spieren te ontspannen.

De Dorn-methode geldt als alternatieve geneeswijze en wordt door de medische wetenschap, net als alternatieve methodes als acupunctuur, niet erkend omdat harde bewijzen voor de werkzaamheid ervan zouden ontbreken. Veel patiënten hebben echter, net als bij bijvoorbeeld acupunctuur, wel degelijk aantoonbaar baat bij de behandelingen. Van belang is uiteraard wel dat de Dorn-behandelaar met kennis van zaken te werk gaat.

Klachten die mogelijk met de Dorn-methode kunnen worden verholpen:

  • rugklachten
  • nekklachten
  • hoofdpijnklachten
  • bekkenklachten
  • knieklachten
  • uitstralingspijn in benen of voeten

 

Tarieven:

Standaardbehandeling: € 75,00*

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Elke eerste behandeling wordt vooraf gegaan door een intake-gesprek. Als tijdens het intake-gesprek blijkt dat de Dorn-therapie geen oplossing voor de klachten kan bieden, vindt geen behandeling plaats en worden geen kosten doorberekend. Aan het intake-gesprek zijn nooit kosten verbonden. Als tot behandeling wordt overgegaan, zijn twee tot drie behandelingen doorgaans voldoende om de klachten te verhelpen.

Ik heb in 2015 een opleiding tot Dorn-therapeut gevolgd (en succesvol afgesloten!) bij Natuurgeneeskundige Praktijk “Centrum Biru Kai” in Meppel. Eigenares en cursusleidster Jeannet Botter heeft diverse seminars bij Dieter Dorn zelf gevolgd en is expert op het gebied van de Dorn-methode en voetreflexzonetherapie.